Afrikaans

Covid-19: ‘n Boodskap aan die Mensdom

Geliefde broeders en susters in die mensdom,

Hierdie brief word gestuur van Moslemgeleerdes, opvoeders, predikers en denkers van regoor die wêreld. Ons bid dat u gesond is en dat u veilig is van die koronavirus (tegnies verwys na as Covid-19). Ons is toegewyd tot u veiligheid, geluk en welstand; dit is in hierdie gees wat ons hierdie brief skryf.

 Ons is te midde van ‘n wêreldwye pandemie. Koronavirus is in byna elke land in die wêreld. Daar is ‘n groter waarskynlikheid dat ‘n persoon sal sterf indien hulle besmet is met die koronavirus, as met die griep. Vrees en angs het ons daaglikse lewe oorheers. Lande is in ‘n grendelstaat, skole is gesluit en sosiale lewens is ontbind. Menigte sal onvermydelik hul geliefdes verloor. Menigte sal sterf voordat hulle kan groet.

 Menigte van ons het groot deernis en eenheid getoon, ongeag ons verskille. Dit is waarom ons glo dat, selfs in hierdie ongekende tye, koronavirus die middel kan wees tot ‘n intellektuele en geestelike ontwaking. Wat volg is ‘n paar sleutelpunte wat ons moet oorweeg. 

Ons is afhanklik van God

 “O mensdom! Dit is júlle wat van God afhanklik is; God is die Onafhanklike, die Lofwaardige.”

Die Koran, Hoofstuk 35, Vers 15

Koronavirus het ons laat besef dat ons nie selfonderhoudend is nie. Ons is beperk en behoeftig. Ons bestaan en ons vermoë om te funksioneer is afhanklik van ‘n byna oneindige aantal dinge; dinge wat ons nie kan beheer nie en waaroor ons geen mag het nie. Al hierdie dinge is uiteindelik afhanklik van God. Aangesien God ons en al die bogenoemde dinge geskape het, is ons bestaan totaal afhanklik van Hom. Ons is nie selfstandig nie, selfs al is sommige van ons mislei om te dink dat ons is.

“Maar die mens is waarlik opstandig, omdat hy homself onafhanklik ag.”

Die Koran, Hoofstuk 96, Verse 6 en 7

Die hele wêreld is omgekeer oor ‘n enkele RNA-reeks. Hierdie klein virus, wat ons nie met die blote oog kan sien nie, het byna elke land ter wêreld geraak. Daar is tans geen teenmiddel nie. Ekonomieë is op die punt van ineenstorting en die gesondheidstelsels is oorweldig. Mense is bang en angstig. Bevolkings word gevra om tuis te bly. Geen hoeveelheid geld en mag in die mag in die wêreld kan ongedaan maak wat gebeur het nie. Hierdie moet ons ‘n belangrike les leer, veral vir die wat arrogant is: ons moet nederig wees. Een van die grootste hindernisse tot Goddelike leiding en genade is die misleidende illusie van selfstandigheid, wat uiteindelike gebaseer is op ego en arrogansie.

“En Ons het waarlik [boodskappers] tot die volkere vóór u gestuur; daarna het Ons hulle met ellende en kwellings getref, sodat hulle hulself kan verootmoedig [aan Ons].”

Die Koran, hoofstuk 6, Vers 42

Koronavirus en God se tekens 

Baie van ons het nog nooit direk ‘n virus waargeneem nie. Al is dit sigbaar met ‘n elektron mikroskoop, moet baie van ons vertrou op wetenskaplike handboeke en beelde, en wat die kundiges ons vertel. Ons sien en ervaar egter die gevolge van die virus. Dit is genoeg vir enige iemand om tot die gevolgtrekking te kom dat die virus bestaan. So ook neem ons aksie en stel maatreëls in plek om te verhoed dat onsself en ander besmet word met die ongesiene virus. As ons dit op God toepas, het ons nie net ‘n ingebore bewustheid van Sy bestaan nie, ons kan die gevolge van Sy werklikheid sien en ervaar.

Ons lewe in hierdie ongelooflike heelal. Ons hoop, ons het lief, ons soek geregtigheid en glo in die uiteindelike waarde van die menslike lewe. Ons redeneer, lei af, kom tot gevolgtrekkings en ontdek. Ons lewe in ‘n wye heelal met miljarde planete, sterre en sterrestelsels. Die heelal het wette en fundamentele fisiese konstantes wat, met die geringste verskil, die ontstaan van selfbewuste lewe kon voorkom. Ons lewe op ‘n planeet met meer as 6, 000 tale en meer as agt miljoen spesies. Ons voel – diep na binne – die onreg van die kwaad en die reg van die goeie.

Hierdie is alles tekens van God se bestaan en grootheid.

 “In die skepping van die hemel en die aarde; en die wisselling van dag en nag; in die skepe wat die see bevaar tot voordeel van die mens; in water wat God uit die hemel neerstuur en die aarde daarmee laat herleef nadat dit dood was, en allerhande diere daarop laat voortkom; en in die verandering van die winde en die wolke wat tussen die hemel in diens gestel is, is voorwaar tekens vir ’n volk wat verstaan.”

Die Koran, Hoofstuk 2, Vers 164

Lewe, Dood en Doel

Koronavirus was en sal verantwoordelik wees vir baie sterftes. Ons het gesien hoe die dodetal rondom die wêreld styg teen ‘n skrikwekkende koers. Dit het vrees en angs ontlok. Maar dit het ook ‘n geleentheid geskep vir ons om na te dink oor die aard van ons bestaan, en na te dink oor die dood en die lewe. 

“Elke siel sal die dood proe. En op die Opstandingsdag sal jul, beloning ten volle aan julle uitbetaal word. Wie ver van die Vuur, verwyder word en die hemel mag binnegaan, het inderdaad sy, doel bereik. En die lewe in hierdie wêreld is niks anders as ’n, bedrogspul nie.”

Die Koran, Hoofstuk 3, Vers 185

Die verwerping van die feit dat ons lewens ‘n uiteindelike doel het, is absurd en teen-intuïtief. Ons is doelgedrewe wesens. Ons doen alles vir ‘n doel, van tande borsel tot ‘n motor koop, maar sommige van ons glo nie dat ons ‘n doel vir ons eie bestaan ​​het nie. Sonder ‘n uiteindelike doel, het ons geen werklike rede om te bestaan ​​nie, en ons het nie ‘n diepgaande betekenis vir ons lewens nie. Om ‘n doel vir die basis van ons bestaan te ontken, terwyl ons ‘n opgemaakte doel daaraan toeskryf, is by definisie selfbedrog. Dit is nie anders as om te sê: “Kom ons maak of ons ‘n doel het.” 

Ons Heer! U het dit nie vergeefs geskape nie.”

Die Koran, Hoofstuk 3, Vers 191

So wat is ons doel?

Koronavirus het ons laat dink aan die dinge wat ons wil behou, dit wat ons nodig het, lief het en eer. Baie van hierdie dinge is die dinge wat ons aanbid. Selfs mense wat nie in God glo nie, toon tekens van aanbidding, eerbied en toewyding aan dinge. Dit wat ons die meeste liefhet en eer, insluitende dit waaraan ons die grootste mag toeskryf en glo dat ons van afhanklik is, is in wese ons voorwerp van aanbidding. Vir baie mense kan dit insluit ‘n ideologie, ‘n leier, ‘n familielid en hulself. Politeïsme en afgodery is nie net om vir iets te bid of fisies voor ‘n voorwerp neer te buig nie.

“Tog is daar sommiges wat behalwe God voorwerpe tot aanbidding neem en dit liefhet soos hulle Hom lief behoort te hê. Maar hulle wat glo, se liefde vir God is meer standvastig.”

Die Koran, Hoofstuk 2, Vers 165

God sê in wese dat indien ons Hom nie aanbid nie, ons uiteindelik iets anders aanbid. Hierdie dinge onderdruk ons, ons word hul ‘slawe’ en hulle word ons ‘meesters’. 

“Het u hom gesien wat van sy eie begeertes ’n god maak.”

Die Koran, Hoofstuk 45, Vers 23

Selfs diegene wat hulself ateïste noem, aanbid iemand of iets, miskien selfs onwetend.

Dit kan selfs ‘n mens se eie begeerte wees. As ons God se boodskap verwerp en weier om onsself te verander, hetsy dit is weens arrogansie of liefde vir hierdie materialistiese wêreld, het ons onsself oorgegee aan ons begeertes. Ons het slawe geword van ons begeertes.

God, wat alles weet, insluitende onsself, en wat die barmhartigste is, vertel ons dat Hy ons meester is, en dat ons onsself slegs deur aanbidding van Hom alleen sal bevry uit die boeie van die dinge wat ons as plaasvervanger vir Hom geneem het.

En Ek het die djien en die mense om geen ander rede geskape nie, as dat hulle My moet aanbid.”

Die Koran, Hoofstuk 51, Vers 56

Om God te aanbid is ons doel in die lewe. God is gewortel in ons innerlike natuur en wanneer God ons beveel om Hom te aanbid, dit eintlik ‘n genade is en daad van liefde. Sodra ons ons harte vul met die ontsag en liefde vir God voel ons in vrede en ervaar ons ‘n rustigheid wat nooit in slegs woorde beskryf kan word nie, en ‘n kalmte wat ongestoord is deur rampspoed.

“O mensdom! Dink aan die gunste wat God julle bewys het. Is daar ’n ander skepper wat julle van die hemel en uit die aarde ’n lewensonderhoud skenk? Daar is geen god nie buiten Hom. Waarom het julle dan afgedwaal?”

Die Koran, Hoofstuk 35, Vers 3

 Stop die korrupsie en onreg

Hierdie pandemie is nie ‘n lukrake ongeluk nie. Ons individuele en kollektiewe optrede is verantwoordelik vir wat op ons planeet gebeur. Dit moet ons laat nadink oor wat ons gedoen het en nie gedoen het nie, wat hierdie pandemie kon veroorsaak het. Gegewe ons afhanklikheid van God en ons onderlinge verbintenis met ander dinge, insluitend ons omgewing en ander mense, moets ons besef dat dit ons korrupsie en ongeregtigheid is wat tot hierdie pandemie bygedra het.

“Boosheid het oor die land en die see gekom ten gevolge van dít wat die hande van die mense bewerk het, sodat Hy hulle ’n deel van wat hulle doen, kon laat smaak, en sodat hulle hul kon bekeer.”

Die Koran, Hoofstuk 30, Vers 41

Die toestand van ons planeet is sodanig dat dit op die punt staan ​​om vernietig te word; die verbysterende vlakke van besoedeling is besig om ons huis te beskadig en te destabiliseer. Ongeregtigheid en oorlog is in oorvloed. Miljoene van ons medemens het vlugtelinge geword, miljoene is doodgemaak in voortdurende konflik, en miljoene het nie genoeg om te eet om te oorleef nie. Ons is gesamentlik verantwoordelik vir die feit dat ons nie genoeg gedoen het om die kwaad te stop nie, en baie van ons is direk verantwoordelik daarvoor om dit te veroorsaak. Ons moet verantwoordelikheid neem en verstaan ​​dat hierdie pandemie ‘n sein is, a goddelike teken, om die onreg en korrupsie op aarde te stop.

“En skep geen wanorde op die aarde nadat dit georden is nie.”

Die Koran, Hoofstuk 7, Vers 56

Ons moet besef dat ons die opsigters van die aarde is. Dit beteken dat ons daarvoor verantwoordelik is om ‘n balans te handhaaf, om orde te verseker en om nie te vermors nie. Onregverdige oorloë moet stop, die moord op onskuldige mense moet ophou, onbillike ekonomiese beleide moet geskrap word, die mishandeling van diere moet tot ‘n einde kom, verkwisting en gierigheid moet uitgeroei word. Ons word gekonfronteer met ‘n paar keuses. Om God se leiding te volg wat die balans en orde sal herstel, of om voort te gaan met die korrupsie.

Voorwaar, God verander nie die toestand van ’n volk voordat hulle hul eie toestand verander nie.”

Die Koran, Hoofstuk 13, Vers 11

Vertrou die betroubare 

Hierdie wêreldwye pandemie hou ons vasgenael op ons skerms waar ons wag vir die volgende opdatering en leiding van die kundiges; die viroloë, epidemioloë en ander gesaghebbendes. Ons vertrou wat hulle te sê het en volg hul instruksies. Tog, baie van ons, die meerderheid, het geen manier om die waarheid van hul stellings te beoordeel nie. Ons het nie die akademiese agtergrond en ook nie die kundigheid nie. Gegewe ons beperkinge as mense, kan ons eenvoudig nie alles weet nie. Om te vertrou op die getuienis van ander is ‘n onvermydelike en noodsaaklike deel van die lewe. Aangesien ons die getuienis van sommige mense kan vertrou, is dit sinvol om iemand meer te vertrou wat meer betroubaar is, as diegene wat ons tans vertrou.   

“Mohammed is die boodkspapper van God.”

Die Koran, Hoofstuk 48, Vers 29

Profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees), het 1, 400 jaar gelede die eenvoudige, dog diepgaande boodskap geprofeteer: daar is niemand waardig om te aanbid nie, behalwe God, en die profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees) is die finale boodskapper van God. Ons beveel sterk aan om die deeglik opgetekende geskiedenis van die profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees) te bestudeer. ‘n Lewe wat aansienlike inligting sal openbaar en wat ons die integriteit van sy karakter sal toon. Hy was nie ‘n leuenaar of bedrieër nie, maar die laaste van die glorieryke profete en boodskappers soos Noag, Abraham, Moses en Jesus (vrede vir almal). Hulle almal he die eenheid van God verkondig, en die eenheid van die mensdom word die meeste gevoel wanneer daardie waarheid erken word. 

Die bestudering van die profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees) se lewe en leiding sal ook aan die lig bring dat hy goddelik geïnspireer is, en dit sal aansienlike bewyse lewer dat die Koran God se finale openbaring is. 

In die lig van bogenoemde, om die profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees) se boodskap te verwerp is logies gelyk aan die verwerping van die boodskappe van die kundiges waarna ons so aandagtig geluister het tydens hierdie pandemie.

Koronavirus kan u na die paradys lei

Hy het mag oor alle dinge, wat die dood en die lewe ingestel het sodat Hy julle kan beproef ~ wie van julle se dade die beste is. En Hy is die Allermagtige, die Vergewensgesinde.”

Die Koran, Hoofstuk 67, Vers 2 

God het ons geskape om Hom te aanbid, en ‘n deel van die aanbidding is om getoets te word, en beproewings soos hierdie globale pandemie is deel van hierdie toets. Om die toets te slaag deur op ‘n manier te reageer wat God bly maak, fasiliteer ons permanente woning van ewige saligheid in die Paradys. Die wêreld is ‘n arena van beproewings en verdrukkinge wat dien as ‘n meganisme om deug te kweek, verseker ons morele en geestelike groei, en besluit wie onder ons werklik die ewige blydskap verdien. Tydens hierdie moeilike tye moet ons geduldig en dapper wees en medelye hê met diegene wat besmet is met die virus deur hulle op enige manier te help wat ons kan. 

Dink julle dat jul die Paradys sal binnegaan terwyl julle nog nie eens dieselfde lot gedra het as hulle wat vóór julle heengegaan het nie? Teenslae en rampspoede het hul getref, en hulle is so hewig geskok sodat die Boodskapper en hulle wat saam met hom geglo het, moes aanroep: Wanneer sal God se hulp opdaag? Ja, waarlik, die hulp van God is naby!”

Die Koran, Hoofstuk 2, Ver 214

Islam is bemagtigend. Dit beskou lyding, kwaad, skade, pyn en probleme as ‘n toets en beskou toetse as tekens van God se liefde. Die profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees) het gesê: “As God ‘n dienskneg liefhet, toets Hy hom.” Die rede waarom God diegene beproef wie Hy liefhet, is want beproewing is die weg na die Paradys — en om tot die Paradys toegelaat te word, is die gevolg van goddelike liefde en genade. Daarom kan hierdie spesifieke toets van COVID-19 ons help om die Paradys te bereik. As ons egter nie hierdie beproewinge kan oorkom nadat ons ons bes gedoen het nie, sal God se genade en geregtigheid verseker dat ons op die een of ander manier vergoed word, hetsy in hierdie lewe of die ewige lewe wat op ons wag.

 


‘n Ontwaking

“En Ons sal hulle inderdaad die ligter straf laat ondergaan, voordat die groot straf kom, sodat hulle hul nog kan bekeer. En wie is onregverdiger as hy wat deur die tekens van sy Heer vermaan word, maar hom tog daarvan wegdraai?”

Die Koran, Hoofstuk 32, Verse 21 en 22  

Hierdie wêreldwye pandemie moet ‘n geestelike en intellektuele ontwaking skep. Dit is tyd om terug te keer na die pad van God. Hierdie Godgegewe toets kan ‘n teken wees van óf Goddelike liefde óf ons eie arrogansie. As ons nederig is, geduldig is, hoop vir God se beloning, Hom opreg aanbid, optree met deernis en die regte ding doen, sal ons die toets slaag en in aanmerking kom vir ewige saligheid in die Paradys – ‘n plek wat so salig is dat sou die een wat die meeste op aarde gely het vir slegs ‘n oomblik toegelaat word hy sou uitroep, soos die profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees) ons meegedeel het, “Ek het nog nooit gely nie!”

Die keuse is ons sin. Ons kan aanvaar dat God die enigste godheid is wat aanbidding waardig is en dat die profeet Mohammed (mag God se vrede en seëninge met hom wees) Sy finale boodskapper is, of ons kan die waarheid verwerp en op gronde hiervan Hel toe gaan – omdat ons gekies het om God se leiding en genade te verwerp. Dit is nou die tyd om in Hom te glo en bedag te wees: 

“En vir hom wat bewus is van God, sal Hy ’n uitweg voorberei, en hom van lewensonderhoud voorsien waarvandaan hy dit nie verwag nie.”

Die Koran, Hoofstuk 65, Verse 2 en 3

Mag God ons almal lei en beskerm, en ons in aanmerking kom vir Sy spesiale genade.

Ondergetekende:

Mufti Muhmmad Taqi Usmani, vice president of Darul Uloom University Karachi, Pakistan. The most Influential Muslim in 2020 according to www.themuslim500.com.

Sheikh Dr Sharif Ibrahim Saleh Alhussaini CON, Grand Mufti of Nigeria,  Chairman, Fatawa Committee of the Supreme Council for Islamic  Affairs of Nigeria, Chairman, Assembly of Muslims in Nigeria AMIN.

Muhmmad Seydya Suliman al-Nawawi al-Shanqiti, vice president of Association of Muslim scholars.

Hussain Yee, president of Serving Mankind Association, Malaysia.

Dr. Ali Muhammad Muhammad al-Sallabi, Muslim historian and religious scholar, Libya.

Dr Zakir Naik, Founder, Peace TV Network, Malaysia.

Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin, Mufti of Perlis, Malaysia.

Abdul Raheem Green, international preacher, UK.

Sheikh Dr AbdulHayy Yusuf, Vice president of the board of the scholars of Sudan.

Dr Muhmmad Yusri Ibrahim, Academic and researcher, Egypt.

Daei al-Islam al-Shahhal, scholar, Lebanon.

Dr Haifaa Younis, Jannah institute, St. Louis, MO, USA.

Dr. Yasir Qadhi. Dean, The Islamic Seminary of America Dallas, TX, USA.

Sheikh Shadi Alsuleiman, Chairman of Australian National Imams Council (ANIC), Australia.

Dr Muhmmad Salah, Huda TV, Egypt.

Hamza Tzortzis, author and international preacher, UK.

Dr Tawfique Chowdhury, Australia.

Sheikh Omar Suleiman, Founder & President of Yaqeen Institute for Islamic Research, USA.

Imam Said Rageah, Chairman of Journey of Faith international conference, Chairman and founder of Sakinah Foundation, Toronto Canada.

Fadel Soliman, Director of Bridges Foundation, Egypt.

Dr. Anas Altikriti, CEO and founder, The Cordoba Foundation, United Kingdom.

Sheikh Zahir Mahmood, founder and teacher at As-Suffa Institute. Birmingham, England.

Sheikh Dr Haitham al-Haddad, founder of AlMarkaz for Revival and Reform Studies, UK. 

Sheikh Mohammed Abdullah Houiyat, scholar, Germany

Dr Kamil Salah, lecturer in Islamic jurisprudence University of Jarash, Jordan.

Sheikh Ihsan Mohammed Alotibie, scholar, Jordan.

Nour al-Din Yildiz a scholar and a preacher, Turkey.

Shaykh Asrar Rashid. Founder of Hadithiyya Institute, Imam at Jamatia Islamic Centre Birmingham. Author, theologian and orator, UK.

Muhammad Idrees Zubair, former professor and member BOG of IIU, Islamabad, Pakistan.

Dr. Bachir Aissam Almorrakochi, scholar, author and the director of Irshad Academy for studies and development, Morocco.

Shaykha Dr. Tamara Gray, Executive Director, scholar and chief spirituality officer of Rabata.

Imam Siraj Wahhaj, Masjid Al Taqwa New York.

Imam Dr. Khalil Abdur-Rashid, Muslim Chaplain at Harvard University, Instructor of Muslim Studies at Harvard Divinity School & Adjunct Professor of Public Policy at Harvard Kennedy School.

Follow us

Messenger icon
Send message via your Messenger App